Privacy Verklaring

COPEPO.NL wordt beheerd door Mitoxsa Design SL

CONTACTGEGEVENS:
Mitoxsa Design SL
Cami dels Castellons
Alicante Spanje

+31 970 102 86904
info@copepo.nl

Mitoxsa Design is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Mitoxsa Design verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • E-mailadres
  • Voor- en/of achternaam
  • Geboortedatum*
  • Adresgegevens
  • IP-adres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
  • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

* Optioneel; deze persoonsgegevens zijn niet vereist voor het aanmaken van een account op copepo.nl en worden alleen opgeslagen wanneer jij deze gegevens als gebruiker expliciet invult bij het aanmaken/wijzigen van een account.

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@copepo.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN
Mitoxsa Design verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief
  • Je te kunnen mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken


GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
Mitoxsa Design neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN
Mitoxsa Design bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Copepo.nl is voor iedereen toegankelijk en het is niet noodzakelijk om een account, dan wel andere persoonsgegevens met copepo.nl te delen om de website te gebruiken. Een account is optioneel voor gebruikers die gebruik wil maken van de extra functies die copepo.nl beschikbaar stelt, zoals het ontvangen van een nieuwsbrief en een gepersonaliseerd aanbiedingen-aanbod. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens:BewaartermijnReden
IP-adresTot opzegging accountEventueel blokkeren bij ongepast gebruik
Voor- en/of achternaamTot opzegging accountPersonaliseren website/nieuwsbrief
Geboortedatum*Tot opzegging accountPersonaliseren website/nieuwsbrief
Adresgegevens*Tot opzegging accountPersonaliseren aanbiedingen aanbod
E-mailadresTot opzegging accountToegang tot account/versturen nieuwsbrief
Overige persoonsgegevensTot opzegging accountPersonaliseren website/nieuwsbrief
Jouw activiteit op onze websiteMaximaal 3 jaarPersonaliseren website/nieuwsbrief

* Optioneel; deze persoonsgegevens zijn niet vereist voor het aanmaken van een account op copepo.nl en worden alleen opgeslagen wanneer jij deze gegevens als gebruiker expliciet invult bij het aanmaken/wijzigen van een account.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
Mitoxsa Design verstrekt geen gegevens aan derden.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN
Mitoxsa Design gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Mitoxsa Design gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

COOKIES
Mitoxsa Design maakt op de website copepo.nl gebruik van cookies:

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je geïnformeerd over cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een uitgebreide toelichting over cookies: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee

PERFORMANCE COOKIES
Deze website kan blijven bestaan dankzij het tonen van aanbiedingen en het doorverwijzen van bezoekers. Mitoxsa Design ontvangt namelijk een kleine commissie wanneer jij via deze website een aankoop doet bij een van de aanbieders of webwinkels uit ons overzicht. Om zo’n aankoop te kunnen registreren, wordt er gebruik gemaakt van performance cookies. Wanneer je gebruik maakt van de overzichten van Mitoxsa Design en doorklikt naar een aanbieding van een adverteerder, worden er performance cookies geplaatst door derden. Het gros van deze cookies wordt geplaatst door zogenaamde affiliate netwerken, de tussenpartijen die de registratie van uitgaande clicks en sales voor Mitoxsa Design verzorgen. Zonder deze affiliate netwerken kan Mitoxsa Design haar aanbieding overzichten niet exploiteren, aangezien deze partijen er voor zorgen dat Mitoxsa Design wordt betaald voor de promoties die zij uitvoert voor haar adverteerders. Mitoxsa Design werkt samen met meerdere affiliate netwerken.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@copepo.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Mitoxsa Design zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Mitoxsa Design wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN
Mitoxsa Design neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@copepo.nl.