Algemeen
Copepo.nl beheerd een aantal eigen websites en verzamelt daarnaast gegevens van dagaanbiedingen van het internet en toont deze in een handig overzicht. De product- en prijsinformatie op copepo.nl wordt elke dag ge-update. copepo.nl is niet aansprakelijk voor mogelijke fouten en onvolkomenheden van getoonde prijs- en/of productinformatie die door derde wordt aangeboden.

Garantie, klachten en productinformatie
Voor de producten, diensten of aanbiedingen die worden getoond op de website, maar worden aangeboden door derden verwijzen we u voor meer informatie m.b.t. de getoonde deals, klachten en/of opmerkingen naar de klantenservice van de desbetreffende webwinkel. Copepo.nl biedt voor deze producten en/of diensten enkel een overzicht van de beschikbare aanbiedingen van het internet. Voor de door Copepo.nl geleverde producten verwijzen we u naar onze pagina’s algemene voorwaarden en retourneren.

Privacy Policy
Copepo.nl respecteert de privacy van al haar gebruikers en draagt er draagt er zorg aan dat alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt zeer vertrouwelijk wordt behandeld. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor onze website(s) en/of project(en). Nimmer zullen wij uw persoonlijke gegevens aan derden verkopen en uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Cookies
Bij het bezoeken van een website worden er door uw browser kleine stukjes informatie opgeslagen. Deze stukjes informatie worden cookies genoemd. Copepo.nl gebruikt cookies om u bij een volgend bezoek te herkennen en het gebruik van Copepo.nl voor haar bezoekers in de toekomst te verbeteren. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het surfen geen cookies ontvangt.

Content
De content op Copepo.nl wordt met uiterste zorg samengesteld en aangeboden. De content wordt gedeeltelijk automatisch gegenereerd en deels handmatig toegevoegd en/of aangepast. Copepo.nl is niet aansprakelijk voor mogelijke fouten en/of onvolledigheden dan wel onjuistheden als gevolg van het gebruik van de betreffende informatie. Fouten en onrechtmatigheden In geval van een onjuiste en/of onrechtmatige vermelding kunt u te allen tijde contact opnemen met de medewerkers van Copepo.nl De betreffende informatie wordt op uw verzoek zo snel mogelijk gecorrigeerd dan wel direct verwijderd.

Kopiëren verboden
De teksten, tekeningen, foto’s, logo’s, films, beelden, data, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, en andere bestanddelen van deze website zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Copepo.nl. Daar waar gebruik wordt gemaakt van de inhoud of scripts van derden, berust het auteursrecht hiervan bij deze partijen, tenzij anders vermeld. Het is ten strengste verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Copepo.nl de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te wijzigen, openbaar te maken, te reproduceren, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Kopiëren content wordt bestraft
Het is ten strengste verboden de content van Copepo.nl te kopiëren dan wel te publiceren. Het automatisch scannen (en opslaan) van de content m.b.v. bots, spiders en/of andere geautomatiseerde scripts is tevens ten strengste verboden. De overtreder van dit strafbare feit wordt bestraft, zal strafrechtelijk vervolgd worden en ontvangt een boete n.a.v. het aangetoonde misbruik.

Content gebruiken
Zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Copepo.nl mag de content nimmer worden gebruikt voor publicatie. Indien u toch gebruik wilt maken van de content kunt u te allen tijde contact opnemen met Copepo.nl over bijhorende tarieven en/of mogelijkheden.

Toepasselijke wetgeving
Op Copepo.nl is de Nederlandse wetgeving van toepassing.